Strona główna | Zrecznie Gramy na piasku

Zrecznie Gramy na piasku

WITAMY NA STRONIE „ZRĘCZNIE GRAMY NA PIASKU” SEZON I/2021

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Wartość dofinansowania: 180 000,00 zł

Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej. Organizacja turniejów dla dzieci i młodzieży w piłce ręcznej plażowej pod wspólną nazwą:
„zRęcznie gramy na piasku”.

Głównym celem jest uzupełnienie prowadzonego od dwóch lat wraz z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu projektu „zRęcznie kręcimy na piasku”, który to projekt nie posiada komponentu dotyczącego organizacji zawodów sportowych. Połączenie tych dwóch projektów zapewni, że nasze działania będą spójne i kompletne tzn. od nauczania do grania w turniejach.

Cele:

 • wzrost popularności piłki ręcznej plażowej wśród dzieci i młodzieży;
 • wzrost zainteresowania zajęciami z piłki ręcznej plażowej dla dzieci i młodzieży wśród
  lokalnych samorządów, co przełoży się na wzrost dofinansowania zajęć z piłki ręcznej
  prowadzonych w szkołach, a także budowę nowych, stosunkowo tanich obiektów sportowych,
 • zainteresowanie nauczycieli nową dyscypliną sportu jaką jest piłka ręczna plażowa, co wpłynie
  na zwiększenie liczby godzin lekcji W-F poświęconych w/w dyscyplinie sportu, a także tworzeniem
  nowych drużyn i zespołów startujących w rozgrywkach;
 • wzrost aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
 • znajdowanie talentów sportowych, które będziemy mogli skierować do szkolenia w ramach
  prowadzonych zajęć dla młodzieży uzdolnionej sportowo.
 • integracja środowiska piłki ręcznej plażowej (zawodnicy, nauczyciele, instruktorzy, trenerzy,
  sędziowie);
 • promowanie wolontariatu wśród organizatorów i uczestników turniejów;
 • wprowadzanie elementów poznawczych kraju poprzez program edukacyjno-wychowawczy (wycieczki,
  zwiedzanie ciekawych miejsc w okolicy rozgrywanych zawodów)
 • zwiększenie aktywności i efektywności działań stowarzyszeń i klubów sportowych, uczniowskich,
  szkolnych, międzyszkolnych, ludowych oraz innych organizacji pozarządowych, w zakresie
  upowszechniania piłki ręcznej wśród dzieci i młodzieży.

Rezultaty/efekty:

 • wzrost popularności piłki ręcznej plażowej w całym kraju,
 • zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w sportowych zajęciach pozalekcyjnych,
 • wzrost poziomu sprawności fizycznej oraz kondycji dzieci biorących udział w Projekcie,
 • wzrost zainteresowania piłką ręczną plażową w szkołach, wśród dzieci i rodziców oraz
  lokalnych samorządów,
 • pokazanie innej, ciekawej formy aktywności fizycznej na świeżym powietrzu,
 • w kolejnych latach wzrost zainteresowania piłką ręczną plażową powinien przełożyć się na
  wzrost liczby drużyn i zespołów startujących w rozgrywkach młodzieżowych mistrzostw Polski w
  piłce ręcznej plażowej,
 • w przypadku kontynuacji Projektu w kolejnych latach wyłonienie grupy dzieci szczególnie
  uzdolnionych, które będą miały szansę uczestniczyć w dalszym szkoleniu w klubach z sekcjami
  piłki ręcznej plażowej.