Strona główna | Przepisy

Przepisy

Przepisy Gry w Piłkę Ręczną Plażową

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLENIA CENTRALNEGO W PIŁCE RĘCZNEJ PLAŻOWEJ

ROZGRYWKI

Wytyczne dot. rozgrywek o MP i PP w Piłce Ręcznej Plażowej Kobiet i Mężczyzn w sezonie 2019
Załącznik nr 1 – Punktacja za organizację turniejów 2019
Załącznik nr 2 – Punktacja za zajęte miejsce w turnieju 2019
Załącznik nr 3 – Formularz weryfikacyjny punktacji 2019

SĘDZIOWIE
Regulamin wydawania licencji sędziowskich
Załącznik nr 1 – WNIOSEK o wydanie licencji s ędziego kategorii A *, B * lub C*
Załącznik nr 2 – ZOBOWIĄZANIA kandydatów na sędziów piłki ręcznej i sędziów piłki ręcznej plażowej
Regulamin wykonywania funkcji sędziego ZPRP
Regulamin wykonywania funkcji delegata i sędziego głównego ZPRP
Regulamin Kolegium Sędziów ZPRP
Stawki sędziowskie