Strona główna | Formularze | Lista zgłoszeń oraz oświadczeń uczestników

Lista zgłoszeń oraz oświadczeń uczestników

Przed wysłaniem listy zgłoszeń w wersji elektronicznej, pobierz (pobierz tutaj) formularz w wersji PDF, wydrukuj go a następnie wypełniony i podpisany zeskanuj i dołącz na dole strony poniższego formularza. Aby zgłosić uczestników, konieczne jest wypełnienie poniższego formularza ORAZ dołączenie zeskanowanej, podpisanej przez uczestników listy.


Dane osoby odpowiedzialnej za drużynę:

Osoby towarzyszące

Osoba odpowiedzialna za drużynę, oświadcza ponadto, że jest świadoma: iż w zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy zgłoszeni na formularzu zgłoszeniowym, max 20 os. w jednej drużynie i do 4 osób towarzyszących, oraz iż niepełnoletni zawodnik, będzie posiadał zgodę udzieloną przez opiekuna prawnego. Zgoda będzie obejmowała w szczególności oświadczenia,
o których mowa w niniejszym dokumencie.

[recaptcha]