Strona główna | Aktualności | Ostateczny termin zgłoszeń do rozgrywek szczebla centralnego

Ostateczny termin zgłoszeń do rozgrywek szczebla centralnego

  • Termin zgłoszeń do rozgrywek szczebla centralnego zgodnie z Regulaminem organizacji klubowych rozgrywek młodzieżowych w piłce ręcznej plażowej w roku 2022 upływa po 48 godzinach od zakończenia rozgrywek wojewódzkich, a więc we wtorek 21.06.2022 o godzinie 23:59
  • Brak terminowego zgłoszenia oznacza wobec powyższego brak chęci udziału w rozgrywkach szczebla centralnego. 
  • Termin rozegrania rozgrywek 1/2 MP upływa 03.07.2022. Turnieje mogą odbywać się w dni powszednie, a szczegółowy termin zależny jest wyłącznie od organizatorów, z uwzględnieniem preferencji pozostałych uczestników. W przypadku rozgrywek młodzików i młodziczek, z uwagi na termin finałów, termin ten jest nieprzekraczalny, jednak wychodząc na przeciw Państwa prośbom pojedyncze odstępstwa mogą mieć miejsce w pozostałych kategoriach wiekowych, wyłącznie za zgodą wszystkich zainteresowanych drużyn w danej grupie. 
  • Zasady awansu są opisane w §7-9 w/w regulaminu.