Strona główna | Aktualności | Wybory w Polskim Komitecie Sportów Nieolimpijskich.

Wybory w Polskim Komitecie Sportów Nieolimpijskich.

W dniu 25 września 2021 roku wKołobrzegu odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich. Przedstawicielem Związku Piłki Ręcznej w Polsce był Marcin Kobylarz.

Marcin Kobylarz (z lewej) z Tomaszem Dauerman – ustępującym prezesem PKSN

Prezesem Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich na kolejne 4 lata został wybrany Tomasz Banasiak.

W programie obrad znalazły się między innymi:

 1. Przedstawienie sprawozdania Zarządu PKSN z jego działalności za rok 2020, oraz za okres 4-letniej kadencji
 2. Przedstawienie sprawozdania finansowego PKSN za rok 2020
 3. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami z możliwością zadawania pytań ustępującym władzom
 5. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu PKSN z jego działalności za rok 2020.
 6. Głosowanie w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego PKSN za rok 2020.
 7. Głosowanie w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu wyboru władz PKSN.
 9. Wybór Prezesa Zarządu PKSN na kolejną 4-letnią kadencję
 10. Wybór członków Komisji Rewizyjnej PKSN na kolejną 4-letnią kadencję
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego Prezesa PKSN Panu Tomaszowi Dauerman
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich