Strona główna | Aktualności | Trwa rejestracja klubów do rozgrywek w piłce ręcznej plażowej.

Trwa rejestracja klubów do rozgrywek w piłce ręcznej plażowej.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń klubów mających zamiar wystartować w rozgrywkach piłki ręcznej plażowej w sezonie 2022.

Zawody w piłce ręcznej plażowej są rozgrywane w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego, a za osiągnięte wyniki są przyznawane punkty. To jednak pociąga za sobą dodatkowe obowiązki w tym, między innymi, rejestrację wszystkich zawodników wraz z ich numerami PESEL. Aby jak najbardziej ułatwić zgłaszanie zawodników będziemy wykorzystywali do tego istniejącą w Związku Piłki Ręcznej w Polsce bazę Elektronicznego Systemu Zarządzania Rozgrywkami. Opcja dla piłki ręcznej plażowej jest aktywna – jako odrębna baza klubów i zawodników grających na plaży. Baza obejmuje wszystkie kluby i wszystkich zawodników grających na piasku, bez względu na kategorie wiekową.

Co trzeba zrobić by zgłosić klub do rozgrywek ręcznej w piłce ręcznej plażowej w sezonie 2022?

Kluby, które są zainteresowane udziałem w rozgrywkach plażowych w sezonie 2022 WE WSZYSTKICH KATEGORIACH WIEKOWYCH W TYM SENIORÓW I SENIOREK wypełniają wniosek i wysyłają skan na adres: plazowka@zprp.org.pl

Co stanie się dalej?

Po rozpatrzeniu wniosku nadamy osobie wskazanej przez klub do obsługi ESZR, uprawnienia do tworzenia drużyn plażowych i wystąpienia o licencje plażowe dla zawodników.

Kto może uczestniczyć w rozgrywkach piłki ręcznej plażowej?

W rozgrywkach piłki ręcznej plażowej wszystkich kategorii wiekowych mogą brać udział kluby spełniające wymogi wynikające z ustawy o sporcie:

  • są członkami Związku Piłki Ręcznej w Polsce i mają opłaconą składkę członkowską na rok 2022,
  • posiadają aktualną, obowiązkową polisę ubezpieczeniową od NNW dla wszystkich zawodników na czas trwania rozgrywek w piłce ręcznej plażowej.

Na jakich zasadach będą udzielane licencje zawodnicze i co z zawodnikami klubów halowych, które nie będą grały na piasku?

Informacja o warunkach udzielenia licencji dla zawodników w piłce ręcznej plażowej zostanie przekazana w najbliższym czasie, gdyż planujemy aby kluby mogły uzupełniać składy swoich drużyn zawodnikami występującymi w innych klubach w rozgrywkach halowych, które nie grają na piasku. Analizujemy statuty klubów tak by nie doprowadzić do konfliktów na linii kluby halowe/kluby plażowe z jednej strony, ale chcemy też dać szansę grania na piasku zawodnikom, których kluby halowe nie zamierzają uczestniczyć w rozgrywkach piłki ręcznej plażowej. Uzgodnienia jeszcze trochę potrwają, ale mamy nadzieję, że dzięki temu unikniemy wszelkich nieporozumień 🙂

Na początek wykonujemy pierwszy krok czyli rejestrujemy kluby chętne do udziału w rozgrywkach młodzieżowych, co pozwoli nam również na bardziej precyzyjne określenie kolejnych etapów rozgrywek młodzieżowych.

Jednocześnie dziękujemy tym Wojewódzkim Związkom Piłki Ręcznej, które już rozpoczęły promowanie piłki ręcznej plażowej, a także prowadzą zapisy klubów do rozgrywek wojewódzkich. Skontaktujemy się z Wami i poprosimy o przekazanie informacji, a my ze swojej strony również będziemy na bieżąco przekazywali posiadane dane dotyczące klubów z Waszego terenu.

Już wkrótce kolejne informacje.