Strona główna | Aktualności | Trwa rejestracja klubów do rozgrywek w piłce ręcznej plażowej.

Trwa rejestracja klubów do rozgrywek w piłce ręcznej plażowej.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń klubów mających zamiar wystartować w rozgrywkach piłki ręcznej plażowej w sezonie 2023.

Zawody w piłce ręcznej plażowej są rozgrywane w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego, a za osiągnięte wyniki są przyznawane punkty. To jednak pociąga za sobą dodatkowe obowiązki w tym, między innymi, rejestrację wszystkich zawodników wraz z ich numerami PESEL. Aby jak najbardziej ułatwić zgłaszanie zawodników będziemy wykorzystywali do tego istniejącą w Związku Piłki Ręcznej w Polsce bazę Elektronicznego Systemu Zarządzania Rozgrywkami. Opcja dla piłki ręcznej plażowej jest aktywna – jako odrębna baza klubów i zawodników grających na plaży. Baza obejmuje wszystkie kluby i wszystkich zawodników grających na piasku, bez względu na kategorie wiekową.

Co trzeba zrobić by zgłosić klub do rozgrywek ręcznej w piłce ręcznej plażowej w sezonie 2023?

Kluby, które są zainteresowane udziałem w rozgrywkach plażowych w sezonie 2023 WE WSZYSTKICH KATEGORIACH WIEKOWYCH W TYM SENIORÓW I SENIOREK wypełniają wniosek i wysyłają skan na adres: plazowka@zprp.org.pl

Co stanie się dalej?

Po rozpatrzeniu wniosku nadamy osobie wskazanej przez klub do obsługi ESZR, uprawnienia do tworzenia drużyn plażowych i wystąpienia o licencje plażowe dla zawodników.

Kto może uczestniczyć w rozgrywkach piłki ręcznej plażowej?

W rozgrywkach piłki ręcznej plażowej wszystkich kategorii wiekowych mogą brać udział kluby spełniające wymogi wynikające z ustawy o sporcie:

  • są członkami Związku Piłki Ręcznej w Polsce i mają opłaconą składkę członkowską na rok 2023,
  • posiadają aktualną, obowiązkową polisę ubezpieczeniową od NNW dla wszystkich zawodników na czas trwania rozgrywek w piłce ręcznej plażowej.

Na jakich zasadach będą udzielane licencje zawodnicze i co z zawodnikami klubów halowych, które nie będą grały na piasku?

Informacja o warunkach udzielenia licencji dla zawodników w piłce ręcznej plażowej zostanie przekazana w najbliższym czasie, gdyż planujemy aby kluby mogły uzupełniać składy swoich drużyn zawodnikami występującymi w innych klubach w rozgrywkach halowych, które nie grają na piasku. Analizujemy statuty klubów tak by nie doprowadzić do konfliktów na linii kluby halowe/kluby plażowe z jednej strony, ale chcemy też dać szansę grania na piasku zawodnikom, których kluby halowe nie zamierzają uczestniczyć w rozgrywkach piłki ręcznej plażowej. Uzgodnienia jeszcze trochę potrwają, ale mamy nadzieję, że dzięki temu unikniemy wszelkich nieporozumień 🙂

Na początek wykonujemy pierwszy krok czyli rejestrujemy kluby chętne do udziału w rozgrywkach młodzieżowych, co pozwoli nam również na bardziej precyzyjne określenie kolejnych etapów rozgrywek młodzieżowych.

Jednocześnie dziękujemy tym Wojewódzkim Związkom Piłki Ręcznej, które już rozpoczęły promowanie piłki ręcznej plażowej.

Już wkrótce kolejne informacje.