Strona główna | Aktualności | Trwa rejestracja klubów do rozgrywek w piłce ręcznej plażowej.

Trwa rejestracja klubów do rozgrywek w piłce ręcznej plażowej.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń klubów mających zamiar wystartować w rozgrywkach piłki ręcznej plażowej w sezonie 2023.

Zawody w piłce ręcznej plażowej są rozgrywane w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego, a za osiągnięte wyniki są przyznawane punkty. To jednak pociąga za sobą dodatkowe obowiązki w tym, między innymi, rejestrację wszystkich zawodników wraz z ich numerami PESEL. Aby jak najbardziej ułatwić zgłaszanie zawodników będziemy wykorzystywali do tego istniejącą w Związku Piłki Ręcznej w Polsce bazę Elektronicznego Systemu Zarządzania Rozgrywkami. Opcja dla piłki ręcznej plażowej jest aktywna – jako odrębna baza klubów i zawodników grających na plaży. Baza obejmuje wszystkie kluby i wszystkich zawodników grających na piasku, bez względu na kategorie wiekową.

Co trzeba zrobić by zgłosić klub do rozgrywek ręcznej w piłce ręcznej plażowej w sezonie 2023?

Kluby, które są zainteresowane udziałem w rozgrywkach plażowych w sezonie 2023 WE WSZYSTKICH KATEGORIACH WIEKOWYCH W TYM SENIORÓW I SENIOREK wypełniają wniosek i wysyłają skan na adres: plazowka@zprp.org.pl

Co stanie się dalej?

Po rozpatrzeniu wniosku nadamy osobie wskazanej przez klub do obsługi ESZR, uprawnienia do tworzenia drużyn plażowych i wystąpienia o licencje plażowe dla zawodników.

Kto może uczestniczyć w rozgrywkach piłki ręcznej plażowej?

W rozgrywkach piłki ręcznej plażowej wszystkich kategorii wiekowych mogą brać udział kluby spełniające wymogi wynikające z ustawy o sporcie:

  • są członkami Związku Piłki Ręcznej w Polsce i mają opłaconą składkę członkowską na rok 2023,
  • posiadają aktualną, obowiązkową polisę ubezpieczeniową od NNW dla wszystkich zawodników na czas trwania rozgrywek w piłce ręcznej plażowej.

Na jakich zasadach będą udzielane licencje zawodnicze i co z zawodnikami klubów halowych, które nie będą grały na piasku?

W kwestii nadawania licencji plażowych instrukcja postępowania, krok po kroku, znajduje się pod tym linkiem: https://recznaplazowa.pl/2020/06/17/zarejestruj-druzyne-w-eszr/

Co do drugiej części pytania, jeżeli klub plażowy (Klub A), który chce aby zawodnik innego klubu halowego (Klub B) grał u niego w rozgrywkach plażowych to musi uzyskać zgodę na piśmie klubu B, podpisaną przez osobę decyzyjną w klubie B + pieczątka. Wówczas należy taką zgodę wgrać w ESZR ZPRP przy danym zawodniku i poinformować o tym fakcie Dział Piłki Ręcznej Plażowej i poprosić o nadanie licencji w klubie A. Taką prośbę należy kierować pod adres mailowy: plazowka@zprp.org.pl Po uzyskaniu potwierdzenia o przypisaniu zawodnika do klubu A należy przeprowadzić normalną procedurę mającą na celu uzyskanie licencji plażowej, czyli pobieramy wniosek przy zawodniku w ESZR ZPRP, wypełniamy go, wgrywamy do ESZR ZPRP, następnie informujemy o tym fakcie i prosimy o nadanie licencji pod adresem mailowym: plazowka@zprp.org.pl Po nadaniu licencji w odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie.

Na początek wykonujemy pierwszy krok czyli rejestrujemy kluby chętne do udziału w rozgrywkach młodzieżowych, co pozwoli nam również na bardziej precyzyjne określenie kolejnych etapów rozgrywek młodzieżowych.

Jednocześnie dziękujemy tym Wojewódzkim Związkom Piłki Ręcznej, które już rozpoczęły promowanie piłki ręcznej plażowej.

Już wkrótce kolejne informacje.