Strona główna | Aktualności | „zRęcznie kręcimy na piasku” w Zielonej Górze.

„zRęcznie kręcimy na piasku” w Zielonej Górze.

12.12.2019 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze odbyły się warsztaty na temat: PIŁKA RĘCZNA PLAŻOWA NA LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO – organizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki „zRęcznie kręcimy na piasku” mającego na celu promowanie aktywności fizycznej i piłki ręcznej plażowej wśród uczniów szkół podstawowych. Zajęcie dla nauczycieli, trenerów, instruktorów i studentów prowadzili:

  • Anna Gaweł, sędzia międzynarodowy piłki ręcznej plażowej, uczestniczka ubiegłorocznych The World Games Wrocław 2017 oraz tegorocznych Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Buenos Aires, która przybliżyła przepisy gry w piłkę ręczną plażową oraz wskazała różnicę między halową i plażową odmianą piłki ręcznej,
  • Karolina Peda, wieloletnia reprezentantka Polski, obecnie trenerka reprezentacji Polski do lat 17., która przeprowadziła zajęcia praktyczne z uczniami klas 5. oraz 8. pokazując w jaki sposób można nauczać na lekcjach wychowania fizycznego elementów piłki ręcznej plażowej i to nawet zimą w sali gimnastycznej,
  • Marek Góralczyk, przewodniczący Komisji ds. Piłki Ręcznej Plażowej, który opowiedział o genezie powstania tej dyscypliny sportu, o naszych krajowych osiągnięciach, a także w przyszłości piłki ręcznej plażowej i jej drodze do Igrzysk Olimpijskich.

Dziękujemy za pomoc w organizacji Panu Bronisławowi Maly przewodniczącemu Lubuskiego Związku Piłki Ręcznej oraz Pawłowi Petela nauczycielowi i trenerowi uczniów biorących udział w zajęciach.

To już ostatnie w tym roku szkolenie w ramach realizowanego projektu „zRęcznie kręcimy na piasku”, ale mamy nadzieję, że w 2019 roku projekt ten ponownie znajdzie uznanie w oczach Ministerstwa Sportu i Turystyki i będzie kontynuowany w całym kraju.

zielona-gora